Sveikinimas 2012-ųjų metų poroms!

Gera matyti nuveiktus darbus ir jais džiaugtis!
Kaip ir kiekvienais metais sakau  AČIŪ poroms, kad pakvietėte būti savo šventės dalimi ir jums visoms siunčiu šiuos žodžius:

Jūs gimėt kartu ir būsit kartu visą amžių.
Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išsklaidys jūsų dienas.
Taip, jūs būsit kartu netgi nebylioj Dievo atminty.
Bet tegu jūsų bendrume lieka erdvių,
Ir tegu dangaus vėjas šoka tarp jūsų.

Meilė atiduoda tiktai save ir ima tik iš savęs.
Meilė nesisavina nieko, ir neįmanoma jos pasisavinti.
Nes meilei pakanka meilės.

Meilė neturi kito troškimo, tik save išreikšti.
Bet jeigu tu myli ir neatsisakai troškimų, tegu šitie troškimai būna tavieji:
Tirpti ir būti bėgančiu upeliu, kurs savo melodiją nakčiai čiurlena.
Pajusti per didelio švelnumo skausmą.
Būt pažeidžiamam savo paties supratimo apie meilę;
Ir plūsti krauju noriai ir džiaugsmingai.
Pabusti auštant sparnuota širdim ir dėkoti už dar vieną meilės dieną;
Ilsėtis vidurdienio valandą ir atsiduoti mintyse meilės ekstazei;
Grįžti namo vakare dėkingumo sklidina širdim;
Ir užmigt su malda už mylimąjį savo širdyje ir pagyrimo giesme savo lūpose.
(K.G.)